MENU |

11 edycja Pól Nadziei

11 edycja  - „  Pola nadziei 2015”

 22 czerwca br. w kościele p.w. NMP Królowej Polski odbyło się uroczyste zakończenie 11 edycji Pól Nadziei 2015. Dokonało się ono podczas nabożeństwa Słowa Bożego, któremu przewodniczył bp. Piotr Greger, biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej. Na początku liturgii wszystkich zebranych przywitał proboszcz parafii. Byli obecni: prezydent miasta Bielsko-Biała Jacek Krywult, przedstawiciele Sejmu, lokalni samorządowcy, przedstawiciele oświaty i  innych jednostek organizacyjnych oraz duchowni.  Jak zawsze swoją obecność zaznaczyły delegacje różnych szkół: nauczyciele i uczniowie, którzy wzięli udział w kolejnej edycji tego programu. Ksiądz biskup wygłaszając okolicznościowe kazanie zwłaszcza  podkreślił   wymiar zaangażowania młodych w dzieło hospicyjne jak również zwrócił uwagę na potrzebę uczenia wrażliwości młodych na cierpienie i pomoc chorym. Po zakończonym nabożeństwie odbyła się druga część spotkania: prezentacja etapów budowy hospicjum św. Jana Pawła II i rozdanie pamiątkowych dyplomów i nagród tym wszystkim, którzy przez ostatni rok bardzo czynnie zaangażowali się w pozyskiwaniu środków na to dzieło. Ostatnia część spotkania miała charakter wspólnego spotkania  przy stole.

Ks. Michał Pastuszka SDS