XXXIII Kapituła Salwatorianów w Krakowie

21 lutego 2019
0 komentarzy
Dnia 18 lutego 2019 roku w domu zakonnym w Krakowie-Zakrzówku rozpoczęła się XXXIII Kapituła Prowincji Polskiej Towarzystwa Boskiego Zbawiciela. Kapituła zebrana na sesji jest najwyższą władzą w prowincji. Uroczystej Eucharystii otwierającej spotkanie przewodniczył Wicegenerał Ks. Adam Teneta SDS. W pięciodniowym spotkaniu uczestniczą: członkowie z urzędu (prowincjał i jego rada, przełożeni min. sześcioosobowych wspólnot i przełożeni regionów), delegaci wybrani przez wspólnoty wyborcze oraz reprezentant profesów czasowych. Rozpoczęta kapituła prowincjalna ma charakter nadzwyczajny. Jej zadaniem jest implementacja uchwał XIX kapituły generalnej, która odbyła się w sierpniu i wrześniu ubiegłego roku w Niemczech. W myśl hasła przewodniego, kapituła ma być impulsem do intensywniejszego i głębszego działania w celu rozpalenia wszystkich ludzi miłością Zbawiciela. Z bielskiej wspólnoty w kapitule biorą udział: ks. Paweł Krężołek (superior wspólnoty) i ks. Andrzej Urbański (delegat).