Parafialny Klub Seniora JORDAN – wystartował

9 maja 2019
0 komentarzy

Przy parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Bielsku -Białej powstał Klub Seniora „Jordan” Jego organizatorem jest ks. Paweł Krężołek, superior wspólnoty Salwatorianów. Klub mógł powstać przy wsparciu parafian, Caritas Polska i Urzędu Miejskiego. Pierwsze zebranie inaugurujące Parafialny Klub Seniora „Jordan”  odbyło się 8 maja br.  Po koncelebrowanej wieczornej Mszy św. pod przewodnictwem ks. Pawła Krężołka chętni parafianie i sympatycy naszej parafii spotkali się na zebraniu organizacyjnym. Salka przy kościele ledwie pomieściła wszystkich kandydatów do zapisania się i uczestniczenia w tej nowej inicjatywie księży Salwatorianów. Odpowiedzialny za Klub  ks. Paweł Krężołek oraz ks. Michał Pastuszka – proboszcz parafii przedstawili zebranym ogólne założenia i proponowany zakres działalności Klubu Seniora.  Jak wyjaśnili planuje się cotygodniowe zajęcia o tematyce: integracyjnej, edukacyjnej, artystycznej, kulinarnej, terapeutycznej  oraz pielgrzymki. Dla realizacji tych zamierzeń uzyskano grant w wysokości 12 tys. zł od Caritas Polska. Podczas inauguracyjnego spotkania chętni wypełniali zgłoszeniowe deklaracje przystąpienia do Klubu, który będzie otwarty dla każdego seniora. Pierwsze  spotkanie Klubu  „Jordan” zaplanowano na 20 maja o godz.19 tej, po wieczornej mszy św. Sądząc po licznym zgłoszeniu się i zainteresowaniu parafian i sympatyków Klubem Seniora, będzie to dobre miejsce na wartościowe, aktywne i przyjemnie spędzanie wolnego czasu i rozwoju duchowego.

Tekst i fotografie Urszula i Andrzej Omylińscy