CARITAS – podziękowanie!

26 września 2019
0 komentarzy

Informujemy, że blisko 2175,5 kg żywności trafi do osób najbardziej potrzebujących,
z rodzin wielodzietnych, samotnych, bezdomnych, chorych. Wszystko dzięki przeprowadzonej w dniach 20-21 września 2019 roku Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności Kromka Chleba dla Sąsiada, do której przystąpiło koło CARITAS działające przy naszej parafii. Wzięło w niej udział:

  • 194 wolontariuszy, z Zespołu Szkół Plastycznych w Bielsku Białej, gdzie uczy Ks. Paweł Krężołek SDS, z Bielskiej Szkoły Przemysłowej i VIII Liceum Ogólnokształcącego – Medyka gdzie uczą ks. Przemysław Marszałek SDS i Ks. Daniel Kowalski SDS, a także nasi parafianie i sympatycy parafii
  • 14 koordynatorów, z grupy młodzieżowej Młoda 9
  • 11 przewoźników

Serdecznie dziękujemy za udział w akcji wszystkim zaangażowanym w sposób szczególny:

  • Koordynatorom: Krzysztofowi Juszczakowi, Adrianowi Wigluszowi, Maciejowi Kozik, Halinie Michalskiej, Gabrysi Kaliwoda, Małgorzacie Kumorek, Arturowi Szpytko, Agnieszce Fiał, Elżbiecie Sosnowskiej – Tytyk, Ewie Gadocha – Cios
  • Przewoźnikom: firmie MADOR – GADOCHA i dyrektorowi Markowi Cios za udostepnienie auta i transport produktów, Dominice i Wojciechowi Baron, Agnieszce Maślance i Wojciechowi Deginder, Marcinowi Hajduczek, Wojciechowi Janusz, Monice Karwik, Andrzejowi Pakosz
  • Grupie Młoda 9 za zliczenie wszystkich artykułów i ułożenie w naszym parafialnym magazynie Caritas

 A nade wszystko dziękujemy WSZYSTKIM LUDZIOM DOBREJ WOLI za każdy dar serca! Dobro wraca!