WAŻNE!!!

14 marca 2020
0 komentarzy

» Biskup Roman Pindel udziela dyspensy od niedzielnej Mszy Świętej wszystkim Wiernym Diecezji Bielsko – Żywieckiej.
Do Wielkanocy zostaje zawieszony obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Eucharystii, a pozostający w domu nie mają grzechu.

» W związku z tym Biskup Roman Pindel zarządza, by na każdej Mszy Świętej, także niedzielnej, w kościele mogły uczestniczyć tylko osoby, które zamówiły intencję.

» Podobnie w przypadku chrztu, pogrzebu czy ślubu, w uroczystości może uczestniczyć tylko najbliższa rodzina, maksymalnie 50 osób.

» Odwołane zostają wszystkie nabożeństwa z udziałem wiernych, w tym Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa. Nabożeństwa można transmitować z kościoła, gdy istnieje taka możliwość, zachęcając do udziału w domu.