70 osób – na każdej Mszy św. w naszym kościele

21 kwietnia 2020
0 komentarzy

INFORMUJEMY, że od poniedziałku 20 kwietnia 2020 r. – do odwołania w naszym kościele, w czasie każdej Mszy św. w tygodniu i w niedziele, może przebywać jednocześnie 70 osób, nie licząc księży. Pierwszeństwo mają osoby, które zamówiły daną intencję mszalną. Te same zasady dotyczy pogrzebów i ślubów.

Msze św. w tygodniu – 6.30, 8.00, 11.00, 18.30

Msze św. w niedziele – 6.30, 7.15, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 16.00, 17.15, 18.30, 21.00

Do kościoła wchodzimy i przebywamy w nim z zasłoniętymi ustami i nosem. Zajmujemy miejsca oznaczone, aby zachować bezpieczna odległość.