CARITAS – podziękowanie

6 grudnia 2021
0 komentarzy

Wyrażamy ogromną wdzięczność wszystkim, którzy w miniony weekend wzięli udział w Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności Caritas:

  • Panu Prezydentowi Jarkowi Klimaszewskiemu, za zaopatrzenie wolontariuszy w środki ochrony indywidualnej
  • Kierownikom i pracownikom sklepów, w których kwestowaliśmy
  • Wszystkim Koordynatorom z grupy Młoda 9
  • Wolontariuszom: parafianom, sympatykom naszego kościoła, uczniom: z Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych, Zespołu Szkół Plastycznych, Liceum nr 5, Liceum nr 8, Liceum Ogólnokształcącego Edukacja
  • Przewoźnikom: Panu Wojciechowi Deginderowi i Tomaszowi Bożkowi
  • A nasze wszystko wszystkim OFIARODAWCOM i ludziom dobrej woli

To już kolejna udana akcja, dzięki której udaje nam się wspólnie pomagać najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszej parafii i nie tylko.