VI Światowy Dzień Ubogich

13 listopada 2022
0 komentarzy
🗓️ W dzisiejszą niedzielę 13 listopada, po raz szósty przeżywamy wraz z całym Kościołem Światowy Dzień Ubogich. Tegorocznym hasłem Dnia Ubogich są słowa: Chrystus dla was stał się ubogim (2 Kor 8, 9). Pochodzą one z Orędzia papieża Franciszka.
Chcemy przy tej okazji wyrazić WDZIĘCZNOŚĆ wszystkim ofiarodawcom i darczyńcom naszego parafialnego CARITAS, dzięki którym możemy czynić dobro wszystkim ubogim i potrzebującym, którzy przychodzą do naszego kościoła i domu zakonnego prosząc o pomoc. To dzięki Wam, możemy konkretnie pomagać i dawać nadzieję tym, którzy dzisiaj ją utracili …❤️
Bądzmy Wszyscy wrażliwi i odpowiedzialni za tych, którym dzisiaj żyje się ciężko, którzy utracili sens życia, którzy są ubodzy nie tylko materialnie, ale także duchowo. Razem możemy więcej …💪🤓
 
Jeśli chcesz… wesprzyj nas parafialny CARITAS!
Towarzystwo Boskiego Zbawiciela, nr konta:
67 1140 2004 0000 3802 7861 1089 – z dopiskiem Caritas