MENU |

Spotkania Adoracyjno-Biblijne dla dzieci

  ZAPROSZENIE

W tym Świętym Roku Miłosierdzia Bożego szczególnie otwórzmy serca na bliskość Boga. W odpowiedzi na słowa Jezusa „Pozwólcie dzieciom przyjść do mnie”  Grupa Adoracyjno-Biblijna z naszej parafii razem ze swoim opiekunem ks. Januszem Barglikiem zaprasza dzieci ze szkoły podstawowej na spotkania Adoracyjno-Biblijne w każdy trzeci piątek miesiąca w godz. 17.30-18.30 począwszy od miesiąca stycznia 2016 roku. Pierwsze spotkanie już 22.01.2016r. w salce na Plebanii. Rodzice umożliwcie i zachęćcie dzieci do pogłębienia ich relacji z Jezusem Miłosiernym.
 
Na wspomnianych spotkaniach dzieci usłyszą teksty z Pisma Św. objaśnione tak, by stały się dla nich zrozumiałe. Dowiedzą się także czym jest Adoracja oraz przez krótkie uczestnictwo w niej zapoznają się z różnymi sposobami adorowania. Dodatkowe animacje i zajęcia z kolei pomogą w ich integracji. 
 
Nie odkładajmy wychowania na później, uczmy dzieci życia z Bogiem na co dzień, a zamiłowanie do spotykania z Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie niech ich prowadzi przez życie.