MENU |

Chrystus Król ma nowych strażników

W uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, 22 listopada, powiększyło się grono ministrantów. Dwóch kandydatów - Olek oraz Nikodem, po przebyciu kilkumiesięcznej próby, zostało dopuszczonych do grona ministrantów; jednocześnie do grona kandydatów na ministrantów również dołączyli dwaj chłopcy - Mateusz i Kamil. Cała czwórka na ręce ks. proboszcza, w obecności opiekuna ministrantów, złożyła ślubowanie gorliwej i pobożnej służby ministranta.
 
Młodym adeptom służby liturgicznej gratulujemy z całego serca, jednocześnie zachęcając do wspierania modlitwą całej służby liturgicznej.