MENU |

Duchowe przygotowanie do Wielkanocy

Droga krzyżowa
 

Dobre przeżycie Wielkiego Postu to zapoznanie się z Miłosierdziem Bożym, które działa poprzez Bolesną Mękę Jego Syna. Mieliśmy okazję, jako wspólnota parafialna, doświadczyć tej prawdy, podczas parafialnej drogi krzyżowej, która przeszła ulicami, w pobliżu naszej świątyni, wieczorem 11 marca. Drogę krzyżową poprowadził ks. Proboszcz, proponując zgromadzonym rozważania oparte o ostatnie chwile z życia polskich misjonarzy-męczenników w Peru - o. Michała Tomaszka i o. Zbigniewa Strzałkowskiego. Na tym duchowym przygotowaniu do dobrego przeżycia świąt zgromadziło się ponad 100 osób, które na przemian niosły krzyż, poprzez kolejne stacje drogi krzyżowej.

Rekolekcje Wielkopostne

W dniach od 13 do 16 marca, w naszej parafii odbywały się rekolekcje parafialne, prowadzone przez Sekretarza Polskiej Prowincji Salwatorianów, ks. Sławomira Nogę SDS. Podczas nauk rekolekcyjnych, ks. rekolekcjonista przybliżał nam istotę Bożego Miłosierdzia, starając ukazać się jego potęgę i wyjątkowość. Podczas nauk dla dzieci ze szkoły podstawowej, w naszej świątyni wzniesiona została, z darów przygotowanych przez dzieci, tzw. "brama miłosierdzia", która przypominać miała przechodzącym przez nią, że miłosierdzie to nie tylko to co człowiek otrzymuje, ale także to czego za jego sprawą mogą doświadczyć inni ludzie.

Księdzu Sławomirowi Serdecznie dziękujemy za prowadzenie nas do prawdy o Bożym Miłosierdziu, i za dobre przygotowanie do przeżycia Wielkiej Nocy.

Skomentuj

guni