MENU |

Dzień Św Mikołaja

Św. Mikołaj to bardzo szlachetny Święty który od młodości wyróżniał się nie tylko wielką pobożnością, ale także był bardzo wyczulony na niedolę, niedostatek i biedę bliźnich. Chętnie dzielił się z potrzebującymi nie tylko swoim majątkiem, dobrami doczesnymi ale także swoją wielką duchowością i wiarą. Dzień 6 grudnia co roku jest w naszej Parafii momentem kiedy oddajemy cześć w naszej wspólnocie temu szlachetnemu, dobremu i duchowo wrażliwemu Świętemu. Tak też było i w tym roku. Mszą Świętą z licznym uczestnictwem najmłodszych parafian podziękowaliśmy Bogu za to, że podarował światu tego Świętego. Po liturgii odwiedził nasze dzieci owy Święty i w atmosferze wspomnienia postaci i swoich czynów obdarował ich mnóstwem słodyczy. Wszyscy obdarowani okazali się bowiem być przez cały miniony rok bardzo grzeczni.