Historia parafii

Kościół pw. NMP Królowej Polski oraz dom zakonny Salwatorianów w Bielsku-Białej wywodzą się z pierwszej placówki salwatoriańskiej w tym mieście. Zaraz po zakończeniu II wojny światowej, w 1945 roku otwarto tu bursę dla chłopców, którzy uczęszczali do szkół średnich w Bielsku; powstała też kaplica publiczna służąca pobliskim mieszkańcom, przynależącym do parafii św. Mikołaja. Dnia 28 stycznia 1969 roku Kuria Diecezjalna w Katowicach nałożyła na placówkę zakonną obowiązek prowadzenia ksiąg metrykalnych oraz innych ksiąg parafialnych, wyznaczyła ulice, których mieszkańcy mają należeć do tej placówki i przyznała rektorowi kościoła prawa i obowiązki proboszcza.

Księża pełniący funkcję rektora kościoła:

ks. Bonawentura Morawiec 1969-1971
ks. Augustyn Kuczok 1971-1972
ks. Franciszek Kosek 1973-1975
ks. Józef Zydek 1975-1981

Parafia Matki Boskiej Zbawiciela została erygowana pismem z dnia  21 stycznia 1981 r.
Pierwszym proboszczem został ks. Józef Zydek SDS.

Decyzja zezwalająca na budowę kościoła została wydana przez wojewodę w dniu 7 lipca 1981 roku. Twórcą projektu architektonicznego świątyni był Tadeusz Wąsik, a projektem wystroju wnętrza profesor Czesław Dźwigaj. Budowę kościoła rozpoczęto 14 września 1981 roku. Od początku towarzyszyło jej wielkie zaangażowanie i ofiarność parafian oraz wielu mieszkańców Bielska. Poświęcenia kamienia węgielnego dokonał w dniu 2 maja 1982 roku ks. bp Czesław Domin, a poświęcenia kościoła w dniu 16 grudnia 1983 roku ks. bp Herbert Bednorz. 5 listopada 1984 roku nastąpiła zmiana tytułu parafii na Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Kościół parafialny został konsekrowany 18 listopada 2000 r; uroczystości tej przewodniczył ówczesny ordynariusz ks. bp. Tadeusz Rakoczy.

Proboszczowie Parafii:

ks. Józef Zydek  1981-1998
ks. Piotr Schora 1999-2012
ks. Robert Stachowicz 2012- 2015
ks. Michał Pastuszka 2015-