MENU |

Nowa Rada Duszpasterska i Ekonomiczna

Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej

W parafii p.w. NMP Królowej Polski

ul. NMP Królowej Polski 15

43-300 Bielsko-Biała

 

Członkowie z urzędu

1. Ks. Michał Pastuszka SDS, proboszcz

2. Ks. Jacek Nowak SDS, wikariusz

3. Małgorzata Byrska-Kliś, katechetka

Członkowie mianowani przez proboszcza parafii

1. Ks. Marcin Żydzik SDS, superior wspólnoty zakonnej salwatorianów

2. Edward Tkocz, kościelny

3. Anna Wardzichowska, reprezentująca grupy parafialne

Członkowie wybrani przez parafian

1. Witold Bożek

2. Grażyna Kosek

3. Danuta Mokwa

4. Wojciech Jaróżek

5. Leszek Wardzichowski

6. Agnieszka Skorczyńska

 

Skład Parafialnej Rady Ekonomicznej

W parafii p.w. NMP Królowej Polski

1. Ks. Michał Pastuszka SDS, proboszcz

2. Jolanta Wojniewska

3. Leszek Wardzichowski

4. Grzegorz Skorczyński