MENU |

Pola Nadziei 2016

"W naszej świątyni parafialnej, miała miejsce dnia 15.X inauguracja XII edycji Ogólnopolskiego Programu "Pola Nadziei 2016". W inauguracyjnym nabożeństwie ekumenicznym udział wzięli: ks. dr Marek Studencki - wikariusz generalny i dyrektor wydz. katechetycznego naszej diecezji, ks. bp. Paweł Anweiler, zwierzchnik diecezji cieszyńskiej kościoła ewangelicko - augsburskiego, ks. Proboszcz Michał, oraz ks. Piotr Schora SDS.

Zdjęcia dzięki uprzejmości portalu "Gwiazdka Cieszyńska"."

Zapraszamy również na relację na stronę http://gwiazdkacieszynska.pl/strona-xii_ogolnopolski_program_pola_nadziei_2016.html