MENU |

Relacja z Dożynek 2016

W zachmurzone popołudnie niedzieli 18 września nasza wspólnota parafialna przeżyła uroczystą mszę dożynkową połączoną ze spotkaniem w salkach pod kościołem. W uroczystej eucharystii, pod przewodnictwem ks. Proboszcza wzięli udział wszyscy, którzy chcieli podziękować za dary ziemi i pracy swych rąk - działkowcy, pszczelarze i wszyscy wierni. W homilii ks. Proboszcz przywołał słowa św. Pawła, który zachęcał Tesaloniczan aby ze spokojem jedli chleb wypracowany przez siebie; podkreślał wagę ludzkiej pracy.

 

Mszy świętej oprawę muzyczną wespół z naszym organistą zapewniała orkiestra. Ona też po zakończonej eucharystii umilała czas wszystkim, którzy zechcieli spędzić czas ze wspólnotą zakonną. 

W salkach pod kościołem można było porozmawiać z duszpasterzami, zakosztować bigosu i żurku oraz wielu ciast. Było to spotkanie okazją do zacieśnienia więzi pomiędzy wspólnotą parafialną oraz doświadczeniem domowej atmosfery, jaka powinna towarzyszyć prawdziwemu dziękczynieniu.