MENU |

Święto Pszczelarzy

Dnia 5.12., na dwa dni przed świętem św. Ambrożego, patrona pszczelarzy, jego bielscy podopieczni, związani z naszą parafią, oddali cześć Bogu. Mszy świętej z tej okazji przewodniczył ks. proboszcz, wygłaszając zarazem słowo Boże. Licznie zgromadzona wspólnota parafialna włączyła się w pszczelarskie dziękczynienie, śpiewając pieśni ku czci św. Ambrożego.