MENU |

ZAPRZYSIĘŻENIE NOWYCH RAD PARAFII

W naszym kościele parafialnym w dniach 28 i 29 kwietnia, na wieczornych mszach świętych odbyło się oficjalne zaprzysiężenie członków nowych rad parafii: duszpasterskiej i ekonomicznej. Nowi członkowie rad składali swoje przyrzeczenie, ślubując z ręką na księdze Pisma Świętego, by podkreślić religijny charakter swej posługi. Po odbyciu ślubowania i zakończeniu mszy świętej, odbyły się pierwsze formalne spotkania nowych rad parafialnych. Poniżej przypominamy skład nowych Rad, oraz wszystkim członkom życzymy Bożego Błogosławieństwa w tej misji.

Członkowie z urzędu

1. Ks. Michał Pastuszka SDS, proboszcz

2. Ks. Jacek Nowak SDS, wikariusz

3. Małgorzata Byrska-Kliś, katechetka

Członkowie mianowani przez proboszcza parafii

1. Ks. Marcin Żydzik SDS, superior wspólnoty zakonnej salwatorianów

2. Edward Tkocz, kościelny

3. Anna Wardzichowska, reprezentująca grupy parafialne

Członkowie wybrani przez parafian

1. Witold Bożek

2. Grażyna Kosek

3. Danuta Mokwa

4. Wojciech Jaróżek

5. Leszek Wardzichowski

6. Agnieszka Skorczyńska

 

Skład Parafialnej Rady Ekonomicznej

W parafii p.w. NMP Królowej Polski

1. Ks. Michał Pastuszka SDS, proboszcz

2. Jolanta Wojniewska

3. Leszek Wardzichowski

4. Grzegorz Skorczyński