MENU |

Życzenia Wielkanocne

Drodzy parafianie, goście i sympatycy naszej parafii!

W Wielki Czwartek przeżywaliśmy wraz z Chrystusem Ostatnią Wieczerzę w Wieczerniku. W Wielki Piątek doświadczaliśmy zadumy nad Jego Męką i Śmiercią. W Wielką Sobotę czuwaliśmy przy Jego Grobie. Mszą świętą Wigilii Paschalnej uradowaliśmy się Jego Zmartwychwstaniem, zaś poranną rezurekcją chcieliśmy ogłosić całemu światu, że On zmartwychwstał.

My salwatorianie dziękujemy wam za wspólne przeżywanie największych tajemnic naszej wiary. Niech Chrystus Zmartwychwstały ożywia nasze domy i wspólnoty swoją łaską. Niech Jego światło rozświetla wszelkie codzienne smutki, a Jego obecność w sakramentach Kościoła niech napawa nas radością. Życzymy wszystkim błogosławionych i zdrowych świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

Wasi duszpasterze salwatorianie