Sprawozdanie Duszpasterskie za rok 2017.

29 grudnia 2017
0 komentarzy

Dane statystyczne

Liczenie wiernych w  październiku  2017 r. : ok. 2200 uczęszczających na niedzielną Mszę Św. ( 920 – mężczyźni, 1280 – kobiety) ; Komunia Św. 1010 (340 – mężczyźni, 670 – kobiety)

Udzielono  w 2017 roku ok. 98.000,00 Komunii Św.

Chrzty: 60

32 – dziewczynek i 28 – chłopców

Ze związków sakramentalnych – 32 dzieci; ze związków cywilnych – 9 dzieci; bez jakiegokolwiek związku –  19 dzieci

Sakrament małżeństwa – 8

Sakrament bierzmowania –  36 osób (6.05.2017, bp. Tadeusz Rakoczy)

I Komunia Św. – 99  dzieci w parafii + 5 dzieci w kaplicy ze szkoły dla     niesłyszących. Razem 104 osoby

Pogrzeby w parafii – 64 w tym:  34 kobiety i 30 mężczyzn

Pogrzeby poza parafią – 23 w tym:  12 kobiet i 11 mężczyzn

Informacja dot. adoracji w pierwsze niedziele miesiąca:

Zgodnie z decyzją  Konferencji Episkopatu Polski w pierwsze niedziele miesiąca będą głoszone homilie; adoracja w ciszy odbędzie się po Mszy Św. o godz.; 6.30, 8.00, 9.30 i 11.00

Wykonano następujące inwestycje w parafii w 2017 roku:

  1. Malowanie kościoła i kaplicy w dolnym kościele
  2. Renowacja ławek, konfesjonałów i drzwi
  3. Parapety w kościele
  4. Nowe oświetlenie w kościele ( prezbiterium, na chórze) i w dolnej kaplicy

Plany na 2018 rok:

  1. Budowa zaplecza gospodarczo-garażowego
  2. Witraże w kościele