Słowo ks. Tomasza Raćkosa SDS, wikariusza prowincjalnego

3 maja 2021
0 komentarzy

Dzisiaj w naszej parafii obchodzimy uroczystość odpustową. W związku z tym gościmy w naszej wspólnocie ks. Tomasza Raćkosa SDS, wikariusza prowincjalnego salwatorianów, który głosi dla nas Słowo Boże. Poniżej zamieszczamy też nagranie życzeń i krótkiej refleksji dla tych, którzy  z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w obchodach: