Sprawozdanie Proboszcza za rok 2021

2 stycznia 2022
0 komentarzy

SPRAWOZDANIE DUSZPASTERSKIE ZA 2021 ROK

Przypomnijmy sobie słowa św. Pawła, Apostoła, jakie wypowiedział na greckim areopagu: „W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy”. Jako ludzie wiary wiemy, że w ostatecznym rozrachunku zależymy od Boga, który daje nam siebie poznać poprzez całe dzieło stworzenia i mówi do nas przez tzw. znaki czasu, czyli konkretne wydarzenia lub osoby. Powinniśmy je interpretować w duchu wiary i Ewangelii i tak po prostu zapytać: co Bóg chce nam powiedzieć? Niewątpliwie takim znakiem czasu kończącego się roku jest rzeczywistość pandemii. Dobrze wiemy, jak ona wpłynęła i nadal oddziałuje   na nasze życie osobiste, rodzinne, zawodowe, ale i religijne.

Kończąc 2021 rok różne instytucje państwowe, firmy, banki, ale i wspólnota jaką jest Kościół, a my w niej, podsumowują ten czas. Jesteśmy chyba wszyscy zgodni w jednym: 2021 rok nie był łatwym i to pod wieloma względami. Statystki nie omijają też wspólnoty, jaką jest Kościół. Jest jedno najważniejsze pytanie: ile było Boga w naszej Ojczyźnie, parafii, rodzinie i w sercu każdego z nas. Ta relacja z Nim, ta osobista z Nim przyjaźń niewątpliwie wyraża się w naszym duchowym życiu, uczestniczeniu w Eucharystii, Komunii Św., modlitwie.  Pandemia i ograniczenia bardzo nam utrudniły nasze życie sakramentalne, duchowe. Bogu dziś dziękujemy za Was, za naszą parafię, za to, co nam – kapłanom – udało nam się pomimo różnych trudności, nieść Ewangelię i służyć Sakramentami dla Waszego duchowego życia. Dziękuję wszystkim kapłanom za ich wytrwałą i oddaną służbę z wykorzystaniem również tak bardzo potrzebnych mediów internetowych. 

STATYSTYKA

 1. 26 września 2021 roku odbyło się tzw. liczenie wiernych uczęszczających na niedzielną Mszę Św.  i do Komunii Św.
 2. a) liczba uczestniczących w niedzielnej Mszy Św. w tym dniu – 1604 osoby,
  w tym 623 – mężczyźni i 981 – kobiety
 3. b) Liczba udzielonych w tym dniu Komunii Św. – 802, w tym 279 – mężczyźni i 523 – kobiety
 4. W 2021 roku udzielono ok. 67.000,00 Komunii Św.
 5. Chrzty: 45; 25 – dziewczynek i 20 chłopców; ze związków sakramentalnych – 24 dzieci; ze związków cywilnych – 5, dzieci; bez jakiegokolwiek związku – 16 dzieci
 1. Sakrament małżeństwa – 17
 2. Sakrament bierzmowania został udzielony 5 czerwca 2021 r. przez ks. Bpa Romana Pindla 57 osobom
 3. I-sza Komunia Św. odbyła się 9 maja 2021 r. – 77 osoby oraz 30 maja 2021 r. – 6 osób ze szkoły podstawowej dla słabosłyszących, niesłyszących i z afazją. Razem przystąpiło do I – szej Komunii Św.  83 osoby
 4. Pogrzeby w parafii – 85 zmarłych; w tym:  52 kobiety  i 33 mężczyzn. Zmarli parafianie pochowani w innych parafiach – 28 zmarłych; w tym 17 kobiet i 11 mężczyzn. Razem: 113 zmarłych; w tym: 69 kobiet i 44 mężczyzn

Serdecznie dziękujemy za Waszą modlitwę w intencji parafii, pracujących tu kapłanów, życzliwość, dobre słowo i wszelkie składane ofiary na utrzymanie naszej parafii, Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów, misji salwatoriańskich,  diecezji i pomoc charytatywną dla potrzebujących pomocy i wsparcia. W 2021 roku główną wykonaną inwestycją w parafii był generalny remont dachu na plebanii, który wyniósł 110.000,00 zł. Bóg zapłać za składane na ten cel ofiary

DZIAŁALNOŚĆ PARAFIALNEGO CARITAS

Parafialny Zespół Caritas w naszej parafii, funkcjonuje oficjalnie od 4 lat. Odpowiedzialnym za to dzieło jest Ks. Paweł Krężołek, superior naszej wspólnoty zakonnej, który wraz z zespołem organizuje i koordynuje szereg programów mających na celu pomoc ludziom potrzebującym. Pomimo pandemii, która odcisnęła swój ślad także w działalności naszego Caritas, udało nam się zrealizować następujące projekty:

– udział w rocznym Unijnym Programie Żywnościowym – pomoc otrzymywało 167 osób

– wsparcie osób bezdomnych i wykluczonych społecznie – pomoc

żywnościowa, leki, środki higieny osobistej, odzież, obuwie, koce, termosy,

pomoc psychologa

– wsparcie seniorów, osób samotnych, ubogich – pomoc żywnościowa, leki, pomoc psychologa

            –  pomoc finansowa i rzeczowa dla uchodźców z Afganistanu

            – pomoc dla chorego 3 letniego Kajtka, chorego na zespół CANAVAN

– paczki dla dzieci z ok. św. Mikołaja

– paczki świąteczne – w Wielkanoc pomoc dotarła do 185 osób, w Boże Narodzenie 411

– pomoc więźniom – Pismo Św., Różaniec, Kalendarz

– zbiórka żywności w sklepach Lidl, Biedronka – zebrano 1704 kg. żywności

– akcje: Jajko Dobroci, Choinka Dobroci

– kiermasz Drobnych Rzeczy AGD

– zakup nagród dla dzieci i młodzieży działających w CARITAS i uczących się w szkołach,   gdzie pracują Salwatorianie

– przekazanie wiernym w kościele maseczek i płynów dezynfekujących

Ponadto parafialny zespół CARITAS prowadził zbiórki rzeczowe i kwesty pieniężne, a także organizował inne wydarzenia związane z działalnością charytatywną; ponadto krzewił i ożywiał miłość miłosierną oraz systematyczną i metodyczną formację charytatywną, a także promował i organizował wolontariat pośród młodzieży i osób dorosłych.

WAŻNE WYDARZENIA 2021 r.

W 2021 roku przeżyliśmy beatyfikacje:

 15 maja 2021 r. w Bazylice Laterańskiej w Rzymi  – beatyfikacja ks. Franciszka Marii od Krzyża Jordana, założyciela salwatorianów i salwatorianek

12 września 2021 r. w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie – beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej

21 listopada 2021 r. w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach – beatyfikacja ks. Jana Machy.

ZAKOŃCZENIE

Rozmowa dwóch mężczyzn: „Wie pan – organizuję spotkania z ludźmi, ponieważ muszę wierzyć, że ludzkość chce lepszego świata. A czym się pan zajmuje? Sprzedaję kościoły. Widząc zaskoczenie, wyjaśnił: Watykan powierzył mi zadanie wyszukiwania kupców, ponieważ w Holandii jest więcej kościołów niż wiernych. Mieliśmy już złe doświadczenia, święte miejsca po sprzedaniu zamieniły się w dyskoteki, domy mieszkalne, butiki a nawet w sex –shopy. Zmieniliśmy więc system sprzedaży. Zwykle akceptujemy tylko takie plany, jak domy kultury, organizacje charytatywne czy muzea”.

„Ludzkość chce lepszego świata…” pytamy jakiego? na czym to lepsze ma polegać ? a może lepszego bez Boga… Uczyńmy wszystko, aby Bóg był obecny w sercu każdego za nas, w naszych rodzinach i w naszej parafii.