Pomoc dla Ukrainy

24 lutego 2022
0 komentarzy

Od kilku miesięcy byliśmy świadkami napiętej sytuacji za wschodnią granicą naszego kraju. Wszyscy liczyliśmy jednak, że próba rozwiązania tego konfliktu będzie możliwa w drodze dialogu i wzajemnego poszanowania. Niestety ostatnie godziny pokazały, że mediacje i dyplomacja przegrały z bezrefleksyjnym i szaleńczym pędem do realizacji brutalnych celów, których osiągniecie wyznaczone zostało kosztem niewinnych ludzi.

Świadkami tej tragedii są min. nasi współbracia – Salwatorianie, pracujący na Ukrainie. Wstrząsająca jest relacja Ks. Damiana Pankowiaka SDS, posługującego od 2011 r. w obwodzie lwowskim w której opisuje tą smutną rzeczywistość.

Nie możemy zatem pozostać obojętni. Módlmy się o opamiętanie dla tych, którzy stanowią źródło tego konfliktu i prośmy o pomoc Bożą dla faktycznych i potencjalnych ofiar.

W ramach parafialnego CARITAS rozpoczynamy zbiórkę ofiar, które przekażemy salwatoriańskim Parafiom na obszarze objętym działaniami wojennymi.

Ofiary można wpłacać na konto: Towarzystwo Boskiego Zbawiciela
 67 1140 2004 0000 3802 7861 1089 – z dopiskiem: pomoc dla Ukrainy

 

 Niech nasz konkretny gest wsparcia będzie wyrazem chrześcijańskiej miłości i solidarności.

#pomocdlaukrainy #prayforukraine