Przygotowujący się do bierzmowania

Sakrament Bierzmowania ma miejsce w naszej parafii początkiem czerwca.
Młodzież do sakramentu przygotowuje ks. Paweł Krężołek SDS, przełożony wspólnoty.
Przygotowanie rozpoczyna się początkiem września,
wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
Młodzież systematycznie co 2 tygodnie uczestniczy w  spotkaniach formacyjnych,
a także przystępuje do sakramentów świętych.
W niektórych spotkaniach uczestniczą także rodzice kandydatów.
Szczegółowe informacje u Ks. Pawła – krezolek.sds@gmail.com