Rada parafialna i ekonomiczna

Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej
w
 parafii p.w. NMP Królowej Polski
ul. NMP Królowej Polski 15
43-300 Bielsko-Biała

Członkowie z urzędu
Ks. Michał Pastuszka SDS, proboszcz
Ks. Przemysław Marszałek SDS, wikariusz
Małgorzata Byrska-Kliś, katechetka

Członkowie mianowani przez proboszcza parafii
Ks. Paweł Krężołek SDS, superior
Edward Tkocz, kościelny
Anna Wardzichowska

Członkowie wybrani przez parafian
Witold Bożek
Grażyna Kosek
Danuta Mokwa
Wojciech Jaróżek
Leszek Wardzichowski
Agnieszka Skorczyńska

Skład Parafialnej Rady Ekonomicznej
w
 parafii p.w. NMP Królowej Polski
ul. NMP Królowej Polski 15
43-300 Bielsko-Biała

Ks. Michał Pastuszka SDS, proboszcz
Jolanta Wojniewska
Leszek Wardzichowski
Grzegorz Skorczyński