Założyciel Salwatorianów i Jego misja

Societas Divini Salvatoris

Jesteśmy międzynarodową wspólnotą zakonną założoną przez O. Franciszka Marię od Krzyża Jordana.
Żyjemy według rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

W szczególny sposób zobowiązujemy się do apostolstwa.
Różne narodowości, kolory skóry, języki i kultura związane z naszym pochodzeniem sprawiają, że możemy dotrzeć do wszystkich i wszędzie. Potrafimy pięknie się różnić i stanowić jedną rodzinę złączoną ideą zbawiania świata.
Od ponad wieku dynamicznie się rozwijamy, towarzyszymy tym, którzy żyją w przyjaźni z Jezusem oraz docieramy do tych,
którzy jeszcze nie uświadomili sobie Jego wielkiej Miłości.

Prowadzimy parafie, wyjeżdżamy na misje, szczególną troską otaczamy młodzież,
głosimy rekolekcje parafialne, organizujemy rekolekcje zamknięte w centrach formacji duchowej, publikujemy książki i multimedia,
jesteśmy obecni w internecie, pomagamy potrzebującym terapii psychologicznej, realizujemy działalność naukową,
jesteśmy kustoszami sanktuariów, przewodzimy grupom pielgrzymkowym, posługujemy w szpitalach i hospicjum.

Razem z nami Rodzinę Salwatoriańską tworzą: Kongregacja Sióstr Boskiego Zbawiciela (siostry salwatorianki)
oraz Międzynarodowa Wspólnota Boskiego Zbawiciela (salwatorianie świeccy)

Societas Divini Salvatoris – nazwa łacińska
Towarzystwo Boskiego Zbawiciela – nazwa polska
SDS – skrót stawiany zwykle po imieniu i nazwisku
Strój zakonny – prosty czarny habit przewiązany czarnym sznurem z czterema supłami, symbolizującymi śluby zakonne i zobowiązanie do apostolstwa.