8 grudnia – uroczystość patronalna

12 grudnia 2018
0 komentarzy

Każdego roku – 8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – Zgromadzenie Zakonne Salwatorianów obchodzi kolejną rocznicę jego założenia. 132 lata temu Sługa Boży o. Franciszek Maria od Krzyża Jordan zapoczątkował w Rzymie dzieło, które rozwija się do dziś. Jego duchowi synowie w różny sposób realizują testament duchowy Założyciela, który zawiera się w słowach: Dopóki żyje na świecie choćby jeden człowiek, który nie zna i nie kocha Jezusa Chrystusa Zbawiciela świata, nie wolno ci spocząć. W tym dniu i nasza wspólnota zakonna z racji uroczystości patronalnej, podczas Mszy św. o godz. 18.30 odnowiła swoje śluby zakonne, a także wraz z wiernymi modliła się o wszelkie potrzebne łaski dla naszego zgromadzenia, parafii i nas samych. W kazaniu ks. Paweł Krężołek SDS, przełożony wspólnoty, ukazał wielkość kapłaństwa, a zarazem dar i zadanie jakie niesie ze sobą. Ponadto podziękował współbraciom za ich posługę i troskę o powierzonych im parafian. W tym dniu pożegnaliśmy także ks. Marcina Żydzika SDS, który decyzją księdza prowincjała, został przeniesiony do wspólnoty w Krzyżu Wielkopolskim, gdzie obejmie posługę katechety i superiora tamtejszej wspólnoty. Dziękujemy Mu za jego obecność, prace i wszelkie dobro, jakie na przełomie lat wykonał w naszej parafii i wspólnocie zakonnej.