Kancelaria parafialna

Godziny urzędowania Kancelarii Parafialnej

Poniedziałek  16.00 -18.00 – ks. Michał Pastuszka SDS, proboszcz

Środa 16.00 – 18.00  – ks. dyżurujący

Sobota 9.00 – 10.00 – ks. dyżurujący

Sprawy związane z załatwieniem pogrzebu są niezależne od godzin funkcjonowania kancelarii.