Kancelaria parafialna

Godziny urzędowania Kancelarii Parafialnej

Poniedziałek  16.00 -18.00 – ks. Michał Pastuszka SDS, proboszcz

Środa 16.00 – 18.00  – ks. dyżurujący

Sobota 9.00 – 10.00 – ks. dyżurujący

Nieczynna: uroczystości i  I-szy piątek miesiąca.

Godziny urzędowania Kancelarii Parafialnej w okresie wakacyjnym (lipiec i sierpień)

Poniedziałek  16.00 -18.00 – ks. dyżurujący

Środa 16.00 – 18.00  – ks. dyżurujący

Sobota 9.00 – 10.00 – ks. dyżurujący