Wspólnota zakonna

Wspólnota domu zakonnego
przy ul. NMP Królowej Polski 15

Ks. Paweł KRĘŻOŁEK SDS, superior – przełożony wspólnoty zakonnej,
katecheta w Zespole Szkół Plastycznych w Bielsku – Białej,
doktorant Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
W parafii: duszpasterstwo, przewodniczący parafialnego CARITAS, przewodniczący Parafialnego Klubu Seniora JORDAN, spowiednik Sióstr Służebniczek, duszpasterz w Bursie dla dziewcząt Sióstr Szkolnych de NOTRE DAME, opiekun i założyciel grupy Młoda 9, opiekun Dobrodziejów Salwatoriańskich, posługa sakramentalna chorym, redaktor naczelny tygodnika parafialnego Niedzielnik,
kronikarz, administrator parafialnej strony internetowej i fanpage.
Ks. Michał PASTUSZKA SDS, wicesuperior, proboszcz, ekonom wspólnoty.
W parafii: duszpasterstwo, opiekun Róż Różańcowych, opiekun Salwatorianów Świeckich, administracja parafii, posługa sakramentalna chorym, konferencje dla młodych w ramach Kursu Przedmałżeńskiego, Herbatka u Proboszcza, inicjator godziny miłosierdzia – W godzinie miłosierdzia przed Jezusem, przewodniczenie
i głoszenie homilii okolicznościowych ku czci bł. męczenników z Pariacoto i ks. Jerzego Popiełuszki.
Ks. Przemysław MARSZAŁEK SDS, wikariusz, katecheta w LO nr 8.
W parafii: duszpasterstwo, opiekun LSO, opiekun Ministrantów – grupy dorosłych,  opiekun Grupy Biblijnej, odpowiedzialny za przygotowanie młodzieży do sakramentu BIERZMOWANIA, prowadzi scholę dziecięcą i dla dorosłych, inicjator nabożeństw uwielbienia w parafii, konferencje dla młodych w ramach Kursu Przedmałżeńskiego, posługa sakramentalna chorym.
Ks. Jacek GRUCELA SDS, pomoc duszpasterska,
katecheta w LO nr 8,
kapelan w Zakładzie Karnym w Bielsku – Białej.
W parafii: duszpasterstwo, kapelan w Zakładzie Karnym w Bielsku – Białej, odpowiedzialny za dzieci w naszej parafii.
Ks. Paweł WABIK SDS, pomoc duszpasterska, kapelan Hospicjum św. Kamila, pomocnik kapelana sióstr salwatorianek w Goczałkowicach Zdroju.
W parafii: duszpasterstwo, opiekun Straży honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, opiekun Grupy Szkaplerznej, posługa sakramentalna chorym, kapelan Hospicjum Św. Kamila, odpowiedzialny za kancelarię parafialną.
Ks. Edward LASEK SDS, pomoc duszpasterska, kapelan Hospicjum św. Kamila.
W parafii: duszpasterstwo, kapelan w zespole hospicyjnym św. Kamila.

Ks. Adam LEHMANN SDS, rezydent.

Ks. Zdzisław TRACZ SDS, pomoc duszpasterska.

Ks. Franciszek JADAMUS SDS, emeryt.