Wspólnota zakonna

Wspólnota domu zakonnego
przy ul. NMP Królowej Polski 15

Ks. Paweł KRĘŻOŁEK SDS, superior – przełożony wspólnoty zakonnej, katecheta w Zespole Szkół Plastycznych w Bielsku – Białej,
doktorant Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
W parafii: duszpasterstwo, przewodniczący parafialnego CARITAS, przewodniczący Parafialnego Klubu Seniora JORDAN, spowiednik Sióstr Służebniczek, opiekun i założyciel grupy Młoda 9, opiekun Dobrodziejów Salwatoriańskich, posługa sakramentalna chorym, redaktor naczelny tygodnika parafialnego Niedzielnik,
kronikarz, administrator parafialnej strony internetowej i fanpage.
Ks. Michał PASTUSZKA SDS, wicesuperior, proboszcz, ekonom wspólnoty.
W parafii: duszpasterstwo, opiekun Róż Różańcowych, opiekun Salwatorianów Świeckich, administracja parafii, posługa sakramentalna chorym, konferencje dla młodych w ramach Kursu Przedmałżeńskiego, Herbatka u Proboszcza, inicjator godziny miłosierdzia – W godzinie miłosierdzia przed Jezusem, przewodniczenie
i głoszenie homilii okolicznościowych ku czci bł. męczenników z Pariacoto i ks. Jerzego Popiełuszki.
Ks. Przemysław MARSZAŁEK SDS, wikariusz, katecheta w LO nr 8.
W parafii: duszpasterstwo, opiekun LSO, opiekun Ministrantów – grupy dorosłych,  opiekun Grupy Biblijnej, odpowiedzialny za przygotowanie młodzieży do sakramentu BIERZMOWANIA, prowadzi scholę dziecięcą i dla dorosłych, inicjator nabożeństw uwielbienia w parafii, konferencje dla młodych w ramach Kursu Przedmałżeńskiego, posługa sakramentalna chorym.
Ks. Jacek GRUCELA SDS, pomoc duszpasterska,
katecheta w LO nr 8,
kapelan Hospicjum św. Kamila,
kapelan w Zakładzie Karnym w Bielsku – Białej.
W parafii: duszpasterstwo, kapelan w zespole hospicyjnym św. Kamila, kapelan w Zakładzie Karnym w Bielsku – Białej, odpowiedzialny za dzieci w naszej parafii.
Ks. Daniel KOWALSKI SDS, katecheta w Szkole Podstawowej nr 27, pomoc duszpasterska.

W parafii: duszpasterstwo, administrator parafialnej strony internetowej.
Ks. Paweł WABIK SDS, pomoc duszpasterska, pomocnik kapelana sióstr salwatorianek w Goczałkowicach Zdroju.
W parafii: duszpasterstwo, opiekun Straży honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, opiekun Grupy Szkaplerznej, posługa sakramentalna chorym, odpowiedzialny za kancelarię parafialną.
Ks. Edward LASEK SDS, pomoc duszpasterska, kapelan Hospicjum św. Kamila.
W parafii: duszpasterstwo, kapelan w zespole hospicyjnym św. Kamila.

Ks. Adam LEHMANN SDS, rezydent.

Ks. Zdzisław TRACZ SDS, pomoc duszpasterska.

Ks. Franciszek JADAMUS SDS, emeryt.