Wspólnota zakonna

Wspólnota domu zakonnego
przy ul. NMP Królowej Polski 15

 
Ks. Paweł KRĘŻOŁEK SDS, superior – przełożony wspólnoty zakonnej
 
Ks. Michał PASTUSZKA SDS, proboszcz
 
Ks. Ireneusz PELKA SDS, wikariusz
 
Ks. Henryk ŁODZIANA SDS
 
Ks. Paweł WABIK SDS
 
Ks. Edward LASEK SDS

Ks. Adam LEHMANN SDS

Ks. Zdzisław TRACZ SDS

Ks. Franciszek JADAMUS SDS