Wspólnota zakonna

Wspólnota domu zakonnego
przy ul. NMP Królowej Polski 15

Ks. Paweł KRĘŻOŁEK SDS, superior – przełożony wspólnoty zakonnej,
katecheta w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Juliana Fałata w Bielsku-Białej,  
doktorant Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
 
W parafii: duszpasterstwo, przewodniczący parafialnego CARITAS, przewodniczący Parafialnego Klubu Seniora JORDAN, spowiednik Sióstr Służebniczek, duszpasterz w Bursie dla dziewcząt Sióstr Szkolnych de NOTRE DAME, odpowiedzialny za przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania, opiekun i założyciel grupy Młoda 9, opiekun Dobrodziejów Salwatoriańskich, posługa sakramentalna chorym, redaktor naczelny tygodnika parafialnego Niedzielnik,
kronikarz, administrator parafialnej strony internetowej i fanpage.
 
 
Ks. Michał PASTUSZKA SDS, wicesuperior, proboszcz, ekonom wspólnoty.
 
W parafii: duszpasterstwo, opiekun Róż Różańcowych, opiekun Salwatorianów Świeckich, odpowiedzialny za przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania, administracja parafii, posługa sakramentalna chorym, konferencje dla młodych w ramach Kursu Przedmałżeńskiego.
 
 
 
Ks. Ireneusz PELKA SDS, wikariusz, katecheta w LO nr 8.
W parafii: duszpasterstwo, odpowiedzialny za przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii Św.,  opiekun Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej.
 
 
Ks. Henryk ŁODZIANA SDS, pomoc duszpasterska, katecheta w LO nr 8.
W parafii: duszpasterstwo, opiekun Liturgicznej Służby Ołtarza, opiekun scholi parafialnej.
 
 
Ks. Bogusław LOSKA SDS, pomoc duszpasterska, kapelan w Zakładzie Karnym.
W parafii: duszpasterstwo, kapelan w Zakładzie Karnym w Bielsku – Białej.
 
 
 
Ks. Paweł WABIK SDS, pomoc duszpasterska, kapelan Hospicjum św. Kamila,
pomocnik kapelana sióstr salwatorianek w Goczałkowicach Zdroju.
 
W parafii: duszpasterstwo, opiekun Straży honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, opiekun Grupy Biblijnej, posługa sakramentalna chorym, kapelan Hospicjum Św. Kamila,
odpowiedzialny za kancelarię parafialną.
 
 
Ks. Edward LASEK SDS, pomoc duszpasterska, kapelan Hospicjum św. Kamila.
 
W parafii: duszpasterstwo, kapelan w zespole hospicyjnym św. Kamila.
 
 

Ks. Adam LEHMANN SDS, rezydent.

Ks. Zdzisław TRACZ SDS, rezydent.

 

Ks. Franciszek JADAMUS SDS, emeryt.