CARITAS parafii

Parafialny Zespół Caritas w naszej parafii, rozpoczął oficjalnie swoją działalność kilka miesięcy temu. Odpowiedzialnym za to dzieło jest Ks. Paweł Krężołek, superior naszej wspólnoty, który wraz z zespołem organizuje i koordynuje szereg programów mających na celu pomoc ludziom potrzebującym.

Do zadań Caritasu należy niesienie każdego rodzaju pomocy w ramach posiadanych możliwości i środków tym osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Zgodnie z ogólnodiecezjalnym planem zadań Caritas uczestniczy w unijnych programach żywnościowych, prowadzi zbiórki rzeczowe i kwesty pieniężne, a także organizuje inne wydarzenia związane z działalnością charytatywną.

Do zadań PZC należy w szczególności:

Zarząd parafialnego CARITAS:

Ks. Paweł Krężołek SDS – przewodniczący

Małgorzata Kumorek – zastępca

Krzysztof Juszczak – skarbnik

Halina Michalska – członek

Ewa Gadocha – Cios – członek