Przygotowujący się do bierzmowania

Sakrament Bierzmowania

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w naszej parafii odbywa się według zasad
obowiązujących w diecezji bielsko – żywieckiej. Trwało ono będzie 1 rok i przeznaczone będzie dla uczniów klas 8, a także młodzieży starszej, nie mającej jeszcze tego sakramentu. Odpowiedzialnym za przygotowanie kandydatów będzie: Ks. Proboszcz Michał Pastuszka, Ks. Superior Paweł Krężołek, a także członkowie grupy Młoda 9. O rozpoczęciu przygotowania, konkretnych terminach i tematyce spotkań będziemy informować w połowie września, po zaadaptowaniu uczniów w szkole.