Przygotowujący się do bierzmowania

Sakrament Bierzmowania

Do sakramentu bierzmowania młodzież będzie przygotowywał ks. Przemysław Marszałek SDS. Kandydaci są informowani na spotkaniach o programie formacyjnym i datach spotkań.