Zespół Hospicjum św. Kamila


Hospicjum św. Kamila

Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej powstało w 1992 roku i przez 17 lat  działało jako grupa nieformalna przy parafii Księży Salwatorianów pod wezwaniem NMP Królowej Polski w Bielsku-Białej przy ul. NMP Królowej Polski 15 pod kierownictwem lek. med. Anny Byrczek. W 2009 roku zostało zarejestrowane jako stowarzyszenie „Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej”. Od 1 marca 1992 roku obejmujemy domową opieką chorych w terminalnym okresie choroby nowotworowej mieszkających na terenie miasta Bielska-Białej i okolic, przychodząc im z pomocą medyczną, a także wspierając psychicznie i duchowo chorych i ich rodziny. Opieka, jaką otaczani są chorzy jest bezpłatna.Od 2004 r. nasze Hospicjum bierze udział w Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Hospicjum to też Życie” a także w ogólnoświatowej akcji „Głosy dla Hospicjów”.

W Hospicjum św. Kamila pracują wyłącznie wolontariusze (około 70 osób). Są wśród nich przedstawiciele fachowego personelu medycznego: 9 lekarzy, 10 pielęgniarek, 2 farmaceutki, psycholog jak również wolontariusze niezwiązani zawodowo z medycyną, przeszkoleni w opiece nad obłożnie chorymi (w tym dwóch księży kapelanów) . Dla podniesienia jakości sprawowanej opieki, członkowie hospicjum uczestniczą w szkoleniach wewnętrznych, prowadzonych w ramach hospicjum przez fachowych pracowników służby zdrowia. Na szkolenia teoretyczne Beskidzka Izba Lekarska w Bielsku-Białej raz w miesiącu (pierwszy wtorek miesiąca o godz.16.30) udostępnia nam nieodpłatnie salę wykładową. Praktyczne umiejętności w tym zakresie wolontariusze mogą nabywać pod kierunkiem fachowego personelu medycznego w Oddziale Opieki Paliatywnej Szpitala Kolejowego w Wilkowicach, co reguluje zawarta między Szpitalem a Hospicjum św. Kamila umowa. Ponadto uczestniczymy w kursach i szkoleniach organizowanych przez innych.

Koordynator grupy:

lek. med. Anna Byrczek,
tel. szpital (033) 812 20 28 w. 141

Duszpasterze Hospicjum:

ks. Edward Lasek SDS

ks. Paweł Wabik SDS

Ks. Grzegorz Jabłonka

Od początku istnienia do 1 marca 2017 roku Hospicjum św. Kamila objęło opieką 4200 chorych, równocześnie w opiece przeciętnie jest 50-70 chorych. Konkretne informacje na www.hospicjum.sds.pl