Życzenie Wielkanocne

4 kwietnia 2021
0 komentarzy

Alleluja!
Chrystus zmartwychwstał!
Ostatnie słowo Boga w sprawie ludzkiego losu.
To nie śmierć, lecz życie; nie rozpacz, lecz nadzieja.
Św. Jan Paweł II

 

 

NADZIEJA!
W sytuacji, jakiej doświadczamy, to słowo nabiera szczególnej mocy.

Z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego, życzymy, aby Wasze serca wypełniała łaska paschalnej nadziei. Ufamy, że Ten, który pokonał wszelkie zło i śmierć, pomoże nam w harmonijnej współpracy, pokonać zagrożenia, jakie niesie szerząca się pandemia.
Niech te radosne święta będą dla nas czasem duchowego wzrostu i budowania Chrystusowego Królestwa wszędzie tam, gdzie Opatrzność nas postawiła.
Niech umocnią nadzieję i pozwolą doświadczać wielkanocnej radości. Niech wzmocnią także naszą łaskę wiary w to, że Miłość nigdy nie umiera, bo Zmartwychwstały Chrystus otworzył nam drogę przejścia do całkowitego nowego życia w wieczności.

Z życzeniami zdrowych i błogosławionych świąt Paschalnych – Wasi duszpasterze Salwatorianie

Bielsko – Biała, Wielkanoc 2021 r.