Bliżej BŁOGOSŁAWIONYCH

13 grudnia 2018
0 komentarzy

Wyjątkową uroczystość przeżywali wierni parafii Salwatorianów pw. NMP Królowej Polski w Bielsku-Białej, w drugą niedzielę adwentu br. W tym dniu podczas sumy wprowadzono do świątyni relikwie trzech błogosławionych: ks. Jerzego Popiełuszki, o. Zbigniewa Strzałkowskiego OFM Conv oraz o. Michała Tomaszka OFM Conv. Relikwie to fragmenty doczesnych szczątków osób uznanych przez kościół za święte lub błogosławione oraz przedmiotów z nimi związanych.

Wyróżnia się relikwie trzech rodzajów:

I stopnia – to części ciała świętego lub błogosławionego,
II stopnia – to przedmioty, których święty lub błogosławiony używał lub dotykał za życia,
III stopnia – to przedmioty, które dotykały ciała świętego lub błogosławionego już po jego śmierci.

Przez relikwie Kościół zachęca do oddawania czci świętym lub błogosławionym i czuwa równocześnie nad właściwym rozumieniem tej praktyki.Uroczystość wprowadzenia relikwii była związana z ukończeniem  w tej salwatoriańskiej świątyni witraży, przedstawiających postacie trzech błogosławionych kapłanów poległych męczeńską śmiercią. Wykonała je firma Glasini z Chorzowa.  Uczestniczyli w niej zaproszeni goście: ks. Józef Figiel SDS – przełożony Polskiej Prowincji Salwatorianów, o. Andrzej Prugar OFM Conv – ojciec duchowny seminarium franciszkanów w Krakowie, br. Jan Hruszowiec OFM Conv – odpowiedzialny za kult i relikwie błogosławionych męczenników z Pariacoto a także Joanna Fiałkowska – franciszkańska wolontariuszka z Krakowa, która rozprowadzała relikwie II stopnia błogosławionych franciszkanów oraz dewocjonalia z nimi związane. Uhonorował ją również swoją obecnością prezydent Miasta Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.

Ceremonia rozpoczęła się procesją, podczas której został poświęcony przez ks. prowincjała nowo postawiony krzyż misyjny, na placu kościelnym, a następnie przy śpiewie parafian, relikwie wraz z obrazami błogosławionych, wniesiono do kościoła, aby umieścić je i modlić się przy ołtarzu. Eucharystii przewodniczył ks. prowincjał Józef Figiel SDS w koncelebrze z o. Andrzejem Prugarem OFM Conv, ks. Michałem Pastuszką SDS – proboszczem parafii oraz ks. Pawłem Krężołkiem – przełożonym Domu Zakonnego Salwatorianów w tutejszej parafii oraz ks. Marcinem Żydzikiem SDS. Rozpoczęto od odczytania dekretów przekazujących relikwie: ks. Jerzego – wystawiony przez ks. kard. Kazimierza Nycza metropolity warszawskiego i o.o. franciszkanów – wystawiony przez Prowincjała Franciszkanów w Krakowie wraz z przekazaniem certyfikatów.
W wygłoszonym kazaniu o. Andrzej Prugar OFM Conv, nawiązując do czytanej Ewangelii, ukazał w jaki sposób trzech błogosławionych męczenników, prostowało ścieżki Pana na Jego przyjście, pokrótce przedstawiając ich męczeńską drogę życiową.
Liturgia została uświetniona przez wykonanie pieśni Ave Verum przez ks. Przemysława Marszałka SDS – wikariusza naszej parafii oraz utwór Enio Morricone z filmu „Misja”, zagrany na organach przez Piotra Skowrońskiego i na flecie przez Pawła Stępienia.
W końcowej części Mszy św. nastąpiła ceremonia poświęcenia witraży, pierwszych w Polsce, z wizerunkami błogosławionych męczenników, której dokonał ks. prowincjał. Wychodząc z kościoła wierni mogli otrzymać relikwie II stopnia i zaopatrzyć się w okolicznościowa literaturę ukazującą życie i działalność błogosławionych o.o. Michała i Zbigniewa. Ich relikwie będzie można uczcić w naszym kościele od stycznia 2019 r. każdego 7 dnia miesiąca a relikwie ks. Jerzego każdego 19 dnia miesiąca podczas nabożeństwa o godz. 18.30.

Po uroczystości jedna z parafianek – p. Maria powiedziała: „Dziękuję Bogu, że relikwie trzech błogosławionych są tak blisko nas. Będzie można prosić o wszelkie łaski za ich wstawiennictwem, o wsparcie w trudnych chwilach. A witraże są piękne, przypominają męczeństwo kapłanów. Oby u nas takie się nie zdarzało”. Pani Janina dodała: „Relikwie będą nas mobilizowały do modlitwy za Ojczyznę, za naszych parafialnych duszpasterzy. Z dzisiejszej uroczystości wychodzę mocno podbudowana duchowo – uświęcona. Niosę do domu relikwie błogosławionych dwóch męczenników. Muszę przyszykować dla nich odpowiednie miejsce w domu.  Na stoisku w kościele kupiłam sobie książkę pt „Znak miłości w Peru” o. Joachima Romana Bara OFM Conv i o. Jarosława Wysoczańskiego OFM Conv o życiu dwóch misjonarzy franciszkańskich i ich męczeństwie”.

Bliskość relikwii zobowiązuje do przestrzegania tych samych wartości jakimi kierowali się błogosławieni. Prośmy o taką mądrość i świętość w naszych codziennych wyborach.

Tekst i fotografie Urszula i Andrzej Omylińscy