Założyciel Salwatorianów i Jego misja

Societas Divini Salvatoris

W roku 1881, dnia 8-go grudnia w Rzymie, zostało założone nasze zgromadzenie zakonne.
Początkowo noszące nazwę Apostolskie Towarzystwo Nauczania w 1893 roku otrzymało ostatecznie nazwę SOCIETAS DIVINI SALVATORIS
czyli – Towarszystwo Boskiego Zbawiciela – Salwatorianie.
Założone zostało przez Sługę Bożego ks. Franciszka Jordana, który pragnął z całego serca aby wszystkie narody znały i miłowały Jezusa Chrystusa, Zbawiciela Świata.
Nam,  Salwatorianom zostawił zawołanie:

Dopóki żyje na świecie choćby jeden tylko człowiek, który nie zna i nie kocha Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata, nie wolno Ci spocząć!
Sługa Boży o. Franciszek Maria od Krzyża Jordan

Jego duchowi synowie, Salwatorianie podejmują się wszystkich dzieł apostolskich, dzięki którym miłość Zbawiciela jest bardziej znana.
Nasza wspólnota zakonna w duchu Ojca Założyciela podejmuje rozmaite apostolaty i angażuje się na wielu polach.
Wspólnota salwatoriańskiej rodziny obejmuje zarówno zakonne zgromadzenia męskie (salwatorianie), żenskie (salwatorianki),
jak również Międzynarodową Wspólnotę Boskiego Zbawiciela (Świeccy Salwatorianie)