Wspólnota zakonna

Wspólnota domu zakonnego
przy ul. NMP Królowej Polski 15

Ks. Paweł KRĘŻOŁEK SDS, superior – przełożony wspólnoty zakonnej, katecheta, doktorant Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
W parafii: duszpasterstwo, przewodniczący parafialnego CARITAS, przewodniczący Parafialnego Klubu Seniora JORDAN, spowiednik Sióstr Służebniczek, opiekun i założyciel grupy Młoda 9, odpowiedzialny za przygotowanie młodzieży do sakramentu BIERZMOWANIA, opiekun Dobrodziejów Salwatoriańskich, redaktor naczelny tygodnika parafialnego Niedzielnik,
kronikarz, administrator parafialnej strony internetowej i fanpage.
Ks. Michał PASTUSZKA SDS, wicesuperior, proboszcz, ekonom wspólnoty.
W parafii: duszpasterstwo, opiekun Róż Różańcowych, opiekun Salwatorianów Świeckich
Ks. Przemysław MARSZAŁEK SDS, wikariusz, katecheta.
W parafii: duszpasterstwo, opiekun ministrantów, opiekun Grupy Biblijnej, prowadzi scholę dziecięcą, inicjator nabożeństw uwielbienia w parafii
Ks. Andrzej PACHOLIK SDS – katecheta, kapelan Hospicjum św. Kamila.
W parafii: duszpasterstwo, opiekun Grupy Dziecięcej, opiekun Grupy szkaplerznej, kapelan w zespole hospicyjnym św. Kamila, odpowiedzialny za przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii Świętej
Ks. Paweł WABIK SDS, pomoc duszpasterska, pomocnik kapelana sióstr salwatorianek w Goczałkowicach Zdroju.
W parafii: duszpasterstwo, opiekun Straży honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Ks. Edward LASEK SDS, pomoc duszpasterska, kapelan Hospicjum św. Kamila.
W parafii: duszpasterstwo, kapelan w zespole hospicyjnym św. Kamila.

Ks. Adam LEHMANN SDS, rezydent.

Ks. Zdzisław TRACZ SDS, konsultor, pomoc duszpasterska.

Ks. Franciszek JADAMUS SDS, emeryt.