Wspólnota zakonna

Wspólnota domu zakonnego 

przy ul. NMP Królowej Polski 15

Stan na 1 lipca 2017 r.

 

Ks. Marcin Żydzik – Przełożony wspólnoty zakonnej

Ks. Michał Pastuszka – Proboszcz

Ks. Damian Rachuta – Wikariusz

Ks. Andrzej Pacholik

Ks. Daniel Jamroży

Ks. Paweł Wabik

Ks. Adam Lehman

Ks. Edward Lasek

Ks. Andrzej Urbański

Ks. Franciszek Jadamus

Ks. Zdzisław Tracz

Ks. Józef Fugiel