Wspólnota zakonna

Wspólnota domu zakonnego 

przy ul. NMP Królowej Polski 15

Stan na 1 lipca 2017 r.

 

 • Ks. Marcin Żydzik – Przełożony wspólnoty zakonnej
 • Ks. Michał Pastuszka – Proboszcz
 • Ks. Damian Rachuta – Wikariusz
 • Ks. Andrzej Pacholik
 • Ks. Daniel Jamroży
 • Ks. Paweł Wabik
 • Ks. Adam Lehman
 • Ks. Edward Lasek
 • Ks. Andrzej Urbański
 • Ks. Franciszek Jadamus
 • Ks. Zdzisław Tracz
 • Ks. Józef Fugiel