Wspólnota zakonna

Wspólnota domu zakonnego 

przy ul. NMP Królowej Polski 15

Stan na 9 października 2018 r.

Ks. Paweł Krężołek – Przełożony wspólnoty zakonnej

Ks. Michał Pastuszka – Proboszcz

Ks. Przemysław Marszałek – Wikariusz

Ks. Marcin Żydzik

Ks. Andrzej Pacholik

Ks. Paweł Wabik

Ks. Adam Lehman

Ks. Edward Lasek

Ks. Andrzej Urbański

Ks. Franciszek Jadamus

Ks. Zdzisław Tracz

Ks. Józef Fugiel