Intencje mszalne

NIEDZIELA, 29 stycznia 2023 r.

 6.30 Za + Janusza Kucharskiego

8.00 1) W int. Franciszka Czecha z ok. 74 urodzin o Boże błog. i zdrowie

        2) Za + Anitę Wilczyńską z rodziną

9.30 Dzięk-błag. w int. Kazimiery Zuber  z ok. 90 urodzin o Boże błog. i opiekę Matki Bożej

11.00 Za + Anielę Mrózek – greg.

12.30 1) Za + + Jadwigę i Jakuba Rosak

          2) Dzięk-błag. w int. Katarzyny i Krzysztofa Sysio

18.30 1) Za + Janusza Leszczewicza – greg.

          2) Za + Stefanię Migdał – greg.

21.00  W int. parafian

PONIEDZIAŁEK, 30 stycznia 2023 r.

6.30 1) Za + Pawła Hańderka

        2) Za + Zbigniewa Grzbielę

8.00 1) Za + Zofię Jachym

         2) Za + Stefana Koconia – greg.

        3) Za + Henryka Sitarza

11.00 1) Za + Anielę Mrózek – greg

          2) Za + Jana Jeziorowskiego w 30 dzień po śmierci; int. od córek

18.30 1) Za + Janusza Leszczewicza – greg.

          2) Za + Leokadię Kucharczyk

          3) Za + Stefanię Migdał – greg.

          4) Za + Janusza Kucharskiego

 WTOREK, 31 stycznia 2023 r.

6.30 1) Za + Stefana Koconia – greg.

        2) Za + Janusza Kucharskiego

 8.00 1) Za + Zofię Jachym

         2) Za + Leokadię Kucharczyk

         3) Za + + Janinę, Karola i + + dziadków

         4) Za + + Anastazję, Gertrudę, Edwarda i Józefa

11.00 1) Za + Anielę Mrózek – greg.

          2) Za + Halinę Kroczek; int. od Międzyzakładowej Organizacji NSZZ Solidarność i pracowników Oświaty i Wychowania

18.30 1) Za + Pawła Hańderka

          2) Za + Alfreda Stypułę

          3) Za + Henryka Sitarza

          4) Za + Gabrielę Łacną

ŚRODA, 1 lutego 2023 r.

6.30 1) Za + Zofię Jachym

        2) Za + Franciszka Gańcarczyka

8.00 1) Za + Jadwigę Kubulus – greg.

        2) Za + Stefana Koconia – greg.

        3) Za + Janusza Kucharskiego

11.00 1) Za + Emilię Kosmałę – greg.

          2) Za + Janusza Kucharskiego; int. od sąsiadów z ul. Grażyny 5

18.30 1) Za + Pawła Hańderka

          2) Za + Alfreda Stypułę

          3) Za + Henryka Sitarza

          4) Za + Helenę Maruszka; int. od sąsiadów

CZWARTEK, 2 lutego 2023 r.

 6.30 Za + Irenę Świtalską

 8.00 1) Za + Jadwigę Kubulus – greg.

          2) Za + Pawła Hańderka

          3) W int. Miłosławy z ok. imienin

          4) W int. kapłanów; int. od Róż różańcowych

11.00 1) Za + Emilię Kosmałę– greg.

          2) Za + Stefana Koconia – greg.

18.30 1) Za + Zofię Jachym

          2) Za + Leokadię Kucharczyk

          3) Za + Józefa Bąka w 5 r. śmierci; int. od syna z córką

          4) Za + Marię Tkocz w 16 r. śmierci z ok. imienin i urodzin; int. od męża i dzieci

          5) Za + Jana Makieła w 30 r. śmierci i za + Henrykę Makieła

PIĄTEK, 3 lutego 2023 r.

6.30 1) Za + Irenę Świtalską

        2) Za + + Stanisława, Zofię i Waltera Smolik

8.00 1) Za + Jadwigę Kubulus – greg.

        2) Za + Pawła Hańderka

        3) O zdrowie i potrzebne łaski, Boże błog. dla Antoniego i jego rodziny

        4) Za + Władysława Golonkę w 30 r. śmierci

11.00 1) Za + Emilię Kocmałę – greg.

          2) Za + Stefana Koconia – greg.

18.30 1) Za + Zofię Jachym

          2) Za + Alfreda Stypułę

          3) Za + Wiesława Oczko

          4) Za + Janusza Kucharskiego; int. od sąsiadów z ul. Grażyny 5

SOBOTA, 4 lutego 2023 r.

6.30 Za + Zofię Jachym

8.00 1) Za + Jadwigę Kubulus – greg.

        2) Za + Pawła Hańderka

        3) Intencja wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP za grzechy świata

11.00 1) Za + Emilię Kosmałę – greg.

          2) Za + Stefana Koconia– greg.

18.30 1) Za + Irenę Świtalską

          2) Za + Alfreda Stypułę

          3) Dzięk-błag. w int. Marii

NIEDZIELA, 5 lutego 2023 r.

 6.30 1) Za + Stefana Koconia – greg.

         2) Za + + Rozalię i Hieronima Majorów w 22 i 16 r. śmierci

8.00 1) Za + Jadwigę Kubulus – greg.

        2) W int. Róż różańcowych i ks. opiekuna

        3) Dzięk.-błag. w int. Iwony Herma z ok. 50 urodzin

9.30 1) Za + + Agatę i Józefa Majka, synów: Władysława, Edwarda, Józefa, wnuka Andrzeja, zięcia Reincholda, synową Marysię

        2) Za + + Zofię i Antoniego Lorenc z rodzicami

11.00 1) Za + + Romana, Michała, Piotra; int. od siostry z mężem

          2) Za + Emilię Kosmałę– greg.

12.30 1) Za + Antoniego Żyrka; int. od zięcia Andrzeja z synami

          2) Za + Janinę w 1 r. śmierci

18.30 W int. Krystyny Ozdoba z ok. 80 urodzin o Boże błog. i zdrowie

21.00 W int. parafian