Intencje mszalne

NIEDZIELA, 10 listopada 2019 r.

6.30 1) Za + Jana Kubasa – greg.

        2) Za + + poleconych w wypominkach

8.00 1) Za + Andrzeja Biskupa 

        2) Za + Fryderyka Psonaka –greg.

9.30 1) W int. Kamila Bieniek z ok. 20 rocz. urodzin   

        2) Za + + Martę Firlej i za + męża Józefa; int. od córki i wnuczki i wnuka

11.00 1) W int. parafian

          2) O Boże błog. i zdrowie dla Alfreda z ok. 80 urodzin; int. od żony

12.30 1) Za + Augustyna Paździora – greg.

          2) Za + Adama Ligenza – greg.

18.30 1) Za + + Weronikę i Antoniego Karosek

          2) Za + Witolda Kolasę

21.00 Za + Genowefę Dworniczek

PONIEDZIAŁEK, 11 listopada 2019 r.

6.30 1) Za + Fryderyka Psonaka – greg.

        2) Za + Adama Ligenza – greg.

8.00 1) Za + Jana Kubasa – greg.

        2)  W pewnej intencji

        3) Za + Katarzynę Piela

11.00 1) Za + Augustyna Paździora – greg.

          2) Za + Józefa Caputę

18.30 1) Za + Marcina i za + + dziadków

          2) Dzięk.-błag. z ok. 55 urodzin Elżbiety  

          3) W int. Ojczyzny

          4) Za + + poleconych w wypominkach

 WTOREK, 12 listopada 2019 r.

 6.30 1) Za + Fryderyka Psonaka – greg.

         2) Za + Adama Ligenza –greg.

8.00 1) Za + + rodziców, brata Jana i za + + z rodziny

        2) Za + Katarzynę Piela

        3) Za + Halinę Laszczak  

11.00 Za +  Augustyna Paździora – greg,

18.30 1) Za + Jana Kubasa – greg.

          2) Za + Genowefę Dworniczek; int. od syna Marka z żoną  i rodziną

          3) Za + + poleconych w wypominkach

          4)  Za + + Halinę i Stanisława Laszczak  

  ŚRODA, 13 listopada 2019 r.

6.30 1) Za + Jana Kubasa – greg.

        2) Za + Adama Ligenza – greg.

8.00 1) Za + + z rodziny

        2) Za + Fryderyka Psonaka – greg,

        3) Za + Stanisława Neć i Jego rodziców Annę i Piotra

11.00 Za + Jadwigę Waliczek

18.30 1) Za + Augustyna Paździora – greg.

          2) Za + + Agnieszkę, Małgorzatę, Martę, Emila, Teodora Skupienia, Marię, Stanisława Hamiga

          3) Za + Genowefę Dworniczek

          4) Za + + poleconych w wypominkach

CZWARTEK, 14 listopada 2019 r.

6.30 1) Za + Jana Kubasa – greg.

        2) Za + Adama Ligenza – greg.

8.00 1) Za + Fryderyka Psonaka – greg.

        2) Za + Krzysztofa Pieronka

        3) Za + Halinę Laszczak

11.00 Za + Augustyna Paździora – greg.

18.30 1) W int. kapłanów; int. od wiernych z parafii i spoza parafii   

          2) Za + Genowefę Dworniczek

          3) Za + + poleconych w wypominkach

          4) Za + Katarzynę Piela

PIĄTEK, 15 listopada 2019 r.

6.30 1) Za + Danielę

        2) Za + Adama Ligenza – greg.

8.00 1) Za + Fryderyka Psonaka – greg.

        2) Za + Stanisława Ciaciura w rocz. śmierci; int. od żony

11.00 1) Za dusze w czyśćcu cierpiące

          2) Za + Genowefę Dworniczek

18.30 1) Za + Jana Kubasa – greg.

          2) Za + Augustyna Paździora – greg.

          3) Za + + Marię, Teofila Stolarskich w 30 r. śmierci  

          4) Za + + poleconych w wypominkach

 SOBOTA, 16 listopada 2019 r.

6.30 1) Za + Danielę

        2) Za + Adama Ligenza – greg.

8.00 1) Za + Jana Kubasa – greg.   

        2) Za + Fryderyka Psonaka – greg.

11.00 1) Za + Augustyna Paździora – greg.

          2) Za + Genowefę Dworniczek

18.30 1) Za + Eleonorę Popiela; int. od męża

          2) Za + Janusza w 2 r. śmierci    

          3) Za ++ Łucję i Kazimierza Adamaszek wraz z rodzicami i rodzeństwem

          4) Za ++ poleconych w wypominkach

NIEDZIELA, 17 listopada 2019 r.

6.30 Za + Fryderyka Psonaka – greg.

8.00 1) Za + Jana Kubasa – greg.  

        2) Za + Adama Ligenza –greg.

9.30 1) W int. Wiktora, Arka, Krystiana i Sławomira z ok. urodzin    

        2) Za + Olgierda Kańczuckiego; int. od sąsiadów i przyjaciół z ul. Michałowicza

11.00 1) O Boże błog. i zdrowie dla Salomei Szczepanik z ok. 96 urodzin i imienin

          2) Za + Genowefę Dworniczek

          3) W int. parafian

12.30 Dzięk.-błag. w int. Pawła i Sylwii Mikler oraz synów Mateusza, Łukasza, Tomasza

18.30 Za + Augustyna Paździora – greg.

21.00 Za + + poleconych w wypominkach