Ministranci

  Ministranci

W naszej Parafii od początku Jej istnienia, posługę liturgiczną sprawują ministranci. Celem tej posługi jest przede wszystkim oddawanie chwały Bogu i służba Parafii. Każdy ministrant służy przy ołtarzu na Mszy Świętej  w tygodniu i w niedzielę. Zbiórki ministranckie odbywają się w każdą sobotę w ciągu roku szkolnego o godz. 9.00 w salce na plebanii (oprócz ferii zimowych i przerwy wakacyjnej).

Oprócz służby przy ołtarzu organizujemy rozgrywki sportowe, wycieczki krajoznawczo-turystyczne. Zapraszamy chłopców po I Komunii Świętej chętnych do służby Bożej.

Opiekun grupy: Ks. Henryk Łodziana SDS