Przygotowujący się do bierzmowania

Sakrament Bierzmowania

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w naszej parafii odbywa się według zasad
obowiązujących w diecezji bielsko – żywieckiej. Trwa ono  1 rok i jest przeznaczone dla uczniów klas 8,
a także młodzieży starszej, nie mającej jeszcze tego sakramentu.
Odpowiedzialnym za przygotowanie kandydatów w roku szkolnym 2023/2024 jest: Ks. Proboszcz Michał Pastuszka.