Przygotowujący się do bierzmowania

Sakrament Bierzmowania odbył się w naszej parafii 30 kwietnia 2019 r.
Udzielił Go Ks. biskup Tadeusz Rakoczy.
Młodzież do sakramentu przygotowywał ks. Paweł Krężołek SDS, przełożony wspólnoty.
Przygotowanie rozpoczęło się początkiem września 2018 r.,
wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
Młodzież systematycznie co 2 tygodnie uczestniczyła w  spotkaniach formacyjnych,
a także przystępowała do sakramentów świętych.
W niektórych spotkaniach uczestniczyli także rodzice kandydatów.
O kolejnym procesie przygotowania do sakramentu bierzmowania będziemy informować.