Przygotowujący się do bierzmowania

Sakrament Bierzmowania

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w naszej parafii odbywa się według zasad
obowiązujących w diecezji bielsko – żywieckiej. Trwa ono  1 rok i jest przeznaczone dla uczniów klas 8, a także młodzieży starszej, nie mającej jeszcze tego sakramentu. Odpowiedzialnym za przygotowanie kandydatów jest: Ks. Proboszcz Michał Pastuszka, Ks. Superior Paweł Krężołek, a także członkowie grupy Młoda 9. Spotkania odbywają się w ostatnie piątki miesiąca o godz.: 19.00 . Lista kandydatów jest już ZAMKNIĘTA,  gdyż rozpoczęliśmy we wrześniu przygotowanie.

Jednocześnie informujemy, że sakrament Bierzmowania będzie udzielony naszej młodzieży w piątek, 9 czerwca 2023 r. o godz.: 16.00. Szafarzem sakramentu będzie bp Piotr Greger.